MÅLNINGAR/PAINTINGS

NATUREN ÄR FULL AV OAVSLUTADE PROJEKT
Nature is full of unfinished projects
 odla berg (120 x 120 cm)
 sånt som finns i luften (120 x 120 cm)
 trasslar och böjer (120 x 120 cm)
 knuten (120 x 120 cm)

AKVARELLMÅLNINGAR KAVALLA
Watercolor
NATUREN ÄR FULL AV OAVSLUTADE PROJEKT 
Nature is full of unfinished projects
"det rinner" (120 x 120 cm)

 "inne i flytet" (120 x 120 cm)

 "inuti och utanpå" (60 x 60 cm)

 "passar precis" I och II (60 x 60 cm)

 utan titel (till tandläkaren) (120 x 120 cm)

 "den där skogen" (120 x 120 cm)