onsdag 23 oktober 2019

FRÅN MITT SKISSBLOCK
From my sketchbook
Sjöstjärne-inspiration Santa Cruz
Sea star inspiration Santa Cruz


Jordekorre-inspiration Santa Cruz
Ground squirrel inspiration Santa Cruz
Träd-inspiration Santa Cruz
Tree inspiration Santa Cruz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar